Najbliższe Wydarzenia

 BIAŁYSTOK 23 października 2021 r.
 • piątek 22 października: konsultacje indywidualne

 • sobota 23 października godz.10⁰⁰ ÷ 20

Mandala ogłoszenie  

Na warsztaty przygotowujemy swoje intencje, wybieramy jedną z intencji wg poniższej tabeli, 

w trudnych przypadkach korzystamy z konsultacji mających na celu szczegółowe ustalenie Karmy i intencji

  INTENCJE DO WYBORU UWALNIA OD
1. Uzdrawienie chorób ciała - uwolnienie od RODOWYCH przyczyn choroby,
- uwolnienie od KARMICZNYCH przyczyn choroby,
- uwolnienie DUSZY od przyczyn choroby.
2. Uwolnienie umysłu - uwolnienie od negatywnych sił oddziaływujących na umysł.
3. Uporządkowane spraw rodowych - uwolnienie obciążeń blokujących finanse,
- uwolnienie obciążeń blokujących związki partnerskie,
- uwolnienie od chorób rodowych
4. Naprawa relacji z ojcem, z matką - uwolnienie od przyczyn złych relacji z ojcem, z matką,
- uwolnienie od uzależnienia psychicznego od ojca, od matki
5. Naprawa relacji z rodzeństwem - uwolnienie od przyczyn złych relacji z bratem i siostrą,
- wzmocnienie pozytywnych relacji opartych na miłości.
6. Naprawa relacji z byłym partnerem/partnerką - uwolnienie od magii z przeszłości, która przyciągała nasze serce do byłego partnera;
- uwolnienie od manipulacji przez byłych partner-ów/ek, którzy uzależniają nas.
7. Naprawienie relacji z teściami - oczyszczenie przyczyn złych relacji z teściową, z teściem - aż pojawi się akceptacja i pozytywne relacje,
- uwolnienie od przyczyn psychomanipulacji.
8. Naprawa relacji z dziećmi - uwolnienie przyczyn animozji córki lub syna,
- uwolnienie dziecka od poczucia odrzucenia - zapobiega zejściu dziecka na złą drogę.
9. Naprawa relacji z bratnią duszą - uwolnienie od magii z przeszłości, która rozdzieliła nasze serca;
- uwolnienie od destrukcji, aż pojawią się pozytywne relacje oparte na miłości z Serca.
  INTENCJE DLA ZAAWANSOWANYCH w ROZWOJU DUCHOWYM
10. Uwolnienie się od przyciągania do siebie cierpienia - odnalezienie i uwolnienie przyczyn, które wywołały poczucie grzechu w przeszłości;
- ustalenie uwolnienie przyczyn odwrócenia się od Boga;
- zadośćuczynienie karmicznym skutkom zniszczenia przyrody lub cierpienia zwierzęt;
- uwolnienie cząstek swojej Duszy i cząstek swego Serca ze świata ciemności.
11. Uwolnienie duszy od programów ubóstwa - uwolnienie duszy od programów życia w ubóstwie płynących z naszej przeszłości lub od przodków;
- uwolnienie duszy od ślubów życia w ubóstwie, składanych w przeszłości;
12. Uwolnienie podświadomości od programów niewolnictwa - uwolnienie podświadomości od archetypów niewolnika, od programów bycia ofiarą,
- uwolnienie podświadomości od programów wyrażania zgody na pracę za zaniżone wynagrodzenie.
13. Obudzenie świadomości:    - uwolnienie 3-OKA i pozostałych czakr od blokad przez kapłanów nowożytnych i średniowiecznych.
14. - uwolnienie 3-OKA i pozostałych czakr od blokad pochodzących od kapłanów starożytnych.
15. - uwolnienie 3-OKA i Serca od programów wyrażania zgody na bycie ofiarą innych cywilizacji.
16. - uwolnienie 3-OKA i pozostałych czakr, mózgu, układu nerwowego i układu hormonalnego od blokad przez istoty z innych wymiarów;
  INTENCJE DLA ARTYSTÓW
17. Obfitość w nas i dla nas - uwolnienie podświadomości od przekonania, "że z pracy artystycznej się nie wyżyje"
- uzyskanie pomocy z Nieba dla naszej działalności zawodowej i twórczej,
- nauka nawiązywania kontaktów z Aniołami Obfitości podczas wykonywania pracy zawodowej lub twórczej.
18. Uwalnianie od blokad talentów - uwolnienie krtani śpiewaków od magii (np. od korkociągów w gardle ...);
- uwolnienie uszu muzyków od magii (np. od zatyczek, od gwizdków w uszach ...);
- uwolnienie gardła aktorów od magii (np. od zaciskających się opasek na szyi, od gąbek w gardle...);
- uwolnienie dłoni artystów od magii (np. od gwoździ, od ciężkich kajdan, od grubych rękawiczek ...);
- uwolnienie stóp tancerzy od magii (od łańcuchów z ciężkimi kulami na kostkach, od betonowych butów, od różnych bytów astralnych)
19. Odzyskanie kontaktu z Aniołami Talentów - odzyskanie i reaktywacja utraconych w przeszłości Aniołów talentów od Boga,
- uwolnienie przepływu weny twórczej od Aniołów talentów, podczas naszej pracy artystycznej lub twórczej;
- nawiązanie kontaktu z Aniołami talentów z Nieba - odczuwanie obecności Aniołów w dłoniach, w sercu lub w ciele.
20. Odzyskanie kontaktów z Aniołami Natury - nawiązanie kontaktu z Aniołami natury - pozwala ukazywać ludziom piękno dzieł Matki Natury poprzez naszą pracę artystyczną,
- nauka odczuwania skrzydeł swojej Duszy podczas wykonywania pracy artystycznej lub występów publicznych.

Wszystko co nazywamy święte łączy z Bogiem. Św. MANDALA podczas procesu jej tworzenia łączy z Aniołami i z Archaniołami w Niebie. W trakcie pisania św. MANDALI uwalniamy się od całej złej tzw. KARMY, która uwięziła nas z duszą wymienioną w intencji. Św. MANDALA inicjuje pojednanie na poziomie naszych umysłów, na poziomie naszych DUSZ, na poziomie naszych SERC aż do poziomu Iskier Boskiej Świadomości w Niebie. Po ukończeniu procesu tworzenia św. MANDALI uczestniczymy w negocjacjach w Niebie, przed najwyższą instancją w naszym wszechświecie - przed SĄDEM BOŻYM. Negocjacje dotyczą warunków pojednania pomiędzy naszą Duszą a Duszami wymienionymi w intencji. Przebieg negocjacji, wspierany jest przez Anioła Stróża naszej duszy. Podczas negocjacji w Niebie spłacamy długi karmiczne, przecinamy czarne nici karmiczne i ciemne sznury emocjonalne. Owoce tych negocjacji, z Nieba spływają na Ziemię, w postaci naprawy relacji w naszym codziennym życiu.
Po powrocie do domu:
Św. MANDALE kładziemy rozwiniętą na stole, później można zawiesić ją na ścianie - najlepiej w antyramie 40 × 40 cm
Wciągu trzech dni nadajemy bieg intecji wznoszącej nadajemy bieg wypowiedzeniom umów.
W ciągu pięciu dni oddajemy długi karmiczne.
Do siódmego dnia rozpuszczamy wszelkie czarne nicie karmiczne i szare sznury emocjonalne, które łączyły nas z duszami wymienionymi w intencji Św.MANDALI .

"Cokolwiek zwiążesz na Ziemi
będzie związane w Niebie"

"To co rozwiążesz w Niebie
będzie rozwiązane na Ziemi"

Uwagi:

 1. Proszę zaopatrzyć się w złoty lub jasnożółty CIENKOPIS (grubość pióra 0,15÷0,35 mm) do utworzenia św. MANDALI.
 2. Proszę przynieść swoją fotografię nie większą niż 3,5×4,5 cm
 3. Proszę przygotować wizerunki osób, których dotyczy intencja.
 4. Koszt udziału w warsztatach wynosi → 350 zł
 5. Adres warsztatów: Białystok, ul. Octowa

 

Zapisy i Informacje tel.: 516 09 99 09

Noclegi i informacje tel.: 668 46 02 02

 BIAŁYSTOK

24 października 2021 r.

ODZYSKANIE WEWNĘTRZNEJ MOCY

 • godz. 9:00 - wyprawa do miejsca mocy 
 • godz. 12:00 - warsztaty 

 

 

1. ODZYSKANIE
WEWNĘTRZNEGO
ŚWIATŁA
DUSZY
 1. Badanie dla każdego uczestnika warsztatów, którzy wybrali ten temat jakie Światło Duszy dostał-em/am przy stworzeniu mnie przez Boga, w jaki dar została wyposażona przez Boga moja Dusza.
 2. Kiedy i w jakich okolicznościach zakryto mi wewnętrzne Światło Duszy, kiedy i kto zakrył mi Dar otrzymany od Boga.
 3. Wspólne procesy uwalniania kolejnych powłok zakrywających wewnętrzne Światło Duszy,
  oraz odsłaniający i uaktywniający Dary w które Bóg mnie wyposażył.
2.

UWALNIANIE
BLOKAD
DUSZY

 1. Badanie: kiedy i kto, w przeszłości, zablokował funkcjonowanie mojej Duszy,
 2. Kiedy i kto zablokował ścieżkę Życia mojej Duszy zgodną z Boskim Planem.
 3. Wspólny proces uwalniana blokad.
3. UWALNIANIE
BLOKAD
TALENTÓW
 1. Oglądanie stanu moich Aniołów Talentów, które otrzymał-em/am dla realizacji zadań Rozwoju mojej Duszy.
 2. Badanie kiedy i w jakich okolicznościach, w tym życiu lub w dalekiej przeszłości zostały zablokowane lub skradzione moje Talenty.
 3. Wspólny proces uwalniania moich Talentów
4. UWALNIANIE
ZEWNĘTRZNYCH
BLOKAD OBFITOŚCI
 1. Badanie kiedy i przez kogo, w tym życiu lub w dalekiej przeszłości została zablokowana moja Obfitość.
 2. Wspólny proces uwalniania blokad Obfitości.
5. UWALNIANIE
WEWNĘTRZNYCH
BLOKAD OBFITOŚCI
 1. Badanie kiedy i w jakich okolicznościach w przeszłości została zablokowana moja wewnętrzna Obfitość.
 2. Wspólny proces uwalniania blokad Obfitości.
6.

UWALNIANIE BLOKAD
PŁOMIENI DUSZY

 1. Badanie kiedy i przez kogo w przeszłości został rozdzielony pierwiastek Żeński i Męski Płomienia Ducha mego.
 2. Wspólny proces uwalniana przyczyn rozdzielenia.
7.

UWALNIANIE
BLOKAD
SERCA

 1. Badanie kiedy i przez kogo, w tym życiu, w dzieciństwie lub w dalekiej przeszłości powstały blokady mojego Serca.
 2. Wspólny proces uwalniana blokad
8.

UWALNIANIE BLOKAD
ROMANTYCZNEJ MIŁOŚCI

 1. Badanie kiedy ostatni raz w dalekiej przeszłości doświadczał-em/am romantycznej Miłości.
 2. Wspólny proces uwalniania blokad romantycznej Miłości.
9. UWALNIANIE
BLOKAD
OGNIA MIŁOŚCI
 1. Badanie kiedy ostatni raz w dalekiej przeszłości doświadczał-em/am ognistej Miłości.
 2. Wspólny proces uwalniania blokad ognistej Miłości.
 3. Wspólny proces uwalniania wewnętrznych blokad Obfitości.
10. ODZYSKANIE
POŁĄCZENIA
ZE ŹRÓDŁEM
 1. Badanie kiedy i przez kogo, w tym życiu, w dzieciństwie lub w dalekiej przeszłości zostało zablokowane mi połączenie ze Źródłem.
 2. Wspólny proces uwalniania kolejnych blokad połączenia ze ŹRÓDŁEM.
11. UWALNIANIE
ZEWNĘTRZNYCH
BLOKAD 3-OKA
 1. Badanie kiedy i przez kogo, w tym życiu, w dzieciństwie lub w dalekiej przeszłości zablokowano mi 3-Oko.
 2. Wspólny proces uwalniania kolejnych blokad 3-OKA.
12. UWALNIANIE
WEWNĘTRZNYCH
BLOKAD 3-OKA
 1. Badanie kiedy i przez kogo, w tym życiu, w dzieciństwie lub w dalekiej przeszłości sam sobie zabloko-wałem/wałam 3-Oko.
 2. Wspólny proces uwalniania kolejnych wewnętrznych blokad widzenia 3-Okiem
13. UWALNIANIE BLOKAD
WEWNĘTRZNEGO
OGNIA HARA
 1. Badanie kiedy i w jakich okolicznościach w dalekiej przeszłości nastąpiła utrata wewnętrznego Ognia Hara.
 2. Wspólny proces uwalniania tych blokad, oraz przywrócenie mojej wewnętrznego Ognia Hara.
14. ODZYSKANIE ARCHAII
MOCY
KREACJI KOBIECEJ
 1. Badanie kiedy i w jakich okolicznościach, w tym życiu lub w dalekiej przeszłości nastąpiła utrata wewnętrznej Mocy kobiecości.
 2. Wspólny proces uwalniania tych blokad, oraz przywrócenie mojej wewnętrznej mocy Archaii Kobiecości.
15. ODZYSKANIE
WEWNĘTRZNEJ
MOCY UZDRAWIANIA
 1. Badanie dla uczestników warsztatów, którzy wybrali ten temat:
  - kiedy i w jakich okolicznościach nastąpiła utrata wewnętrznej Mocy UZDRAWIANIA (pojedynczych osób lub grup ludzi).
 2. Wspólny proces uwalniania DNA od blokad uzdrawiania.
 3. Przywrócenie wewnętrznego Anioła Uzdrawiającego.
16. BADANIA
DNA
 1. Badanie szybkości procesu starzenia komórek - kiedy i w jakich okolicznościach nastąpiło zwiększenie tempa starzenia.
 2. Badanie stopnia komórek nowotworowych w organizmie - kiedy i w jakich okolicznościach nastąpiło zwiększenie ich ilości.
 3. Badanie zakłóceń, energii, polaryzacji obrotów helis DNA
 4. Wspólny proces uwalniania przyczyn, prowadzący do przywrócenie standardowych poziomów zdrowia.

 

Uwagi:

 1. Na warsztaty wybieramy jedną z intencji z powyższej tabeli,
 2. Proszę przynieść swoją fotografię nie większą niż 3,5×4,5 cm
 3. Proszę przynieść MANDALĘ z ostatnich swoich warsztatów.
 4. Koszt udziału w niedzielnych warsztatach wynosi → 350 zł
  dla uczestników warsztatów z 23 października zniżka 14 %
 5. Adres warsztatów: Białystok, ul. Octowa

 

Zapisy i Informacje tel.: 516 09 99 09

Noclegi i Informacje tel.: 668 46 02 02